templatemo.com
    enginculhaci@windowslive.com

Luke Rhinehart - EST


“…Bakın. Bir fareyi dört tünelli bir labirente bırakır ve daima dördüncü tünele peynir bırakırsanız, bir süre sonra o fare peyniri almak için daima dördüncü tünele gitmeyi öğrenecektir. Peynir mi istiyorsunuz? Hop hop, doğruca dördüncü tünele, işte peynir orada. Ertesi gün peynir mi istiyorsunuz? Hop hop, doğruca dördüncü tünele, işte peynir orada. Şimdi, bir süre sonra, beyaz takım elbisenin içindeki Yüce Tanrı, peyniri başka bir tünele taşır. Fare hop hop dördüncü tünele gider. Dördüncü tünelde peynir yoktur. Fare dışarı çıkar. Dördüncü tünele tekrar gider. Peynir yok. Dışarı çıkar. Dördüncü tünele tekrar gider. Peynir yok. Dışarı çıkar. Tekrar dördüncü tünele. Peynir yok. Çıkar. Fare en sonunda dördüncü tünele gitmeyi bırakacak ve başka bir yere bakacaktır. Şimdi, insanla fare arasındaki fark basittir. İnsanlar o dördüncü tünele sonsuza dek gideceklerdir! İnsanlar dördüncü tünele inanıyor olacaktır. Fareler bir şeye inanmaz, onlar peynirle ilgilenirler. Fakat insanlar dördüncü tünele dair bir inanç geliştirir ve peynir olsun yada olmasın, dördüncü tünele gitmenin doğru olmasını sağlar. İnsanlar peynirlerini almaktansa doğru olmayı tercih ederler.”


Yaratıcıyla karşılaştık ve O Biz'iz.

Copyright © 2012-2020 Engin Culhacı | Personal Website